De Bongerd De Bongerd

Menu

Welkom

Wat fijn dat u de website van de Bongerd bezoekt. Wij hebben geprobeerd om via deze website een stukje kennismaking met de school te organiseren.

Op de Bongerd streven wij ernaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van alle kinderen. Niet enkel op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal en creatief vlak. Wij willen kinderen stevig voorbereiden op hun plekje in de maatschappij. Om dit te kunnen doen zijn en blijven wij zelf als school steeds in beweging. We kijken kritisch naar de manier waarop kinderen nu en in de toekomst leren en bepalen van daaruit hoe wij ons handelen af kunnen stemmen op wat zij nodig hebben. Dat is belangrijk; wij gaan om met het grootste goed dat ouders hebben, namelijk hun kinderen. Daarmee willen wij heel zorgvuldig omgaan.

Bent u benieuwd naar onze school, dan nodigen wij u graag uit een afspraak te maken met onze directeur of intern begeleider. Zij kunnen antwoord geven op uw vragen en zullen u rondleiden in de school. Hoe kun je een school ten slotte beter ervaren dan wanneer je deze volop ‘in bedrijf’ meemaakt. U kunt onze school bereiken via telefoonnummer 0485 315 385.